Preču atgriešana

Mēs, PaperSeal darbinieki paši esam klienti ikdienas dzīvē, tāpēc saprotam, cik svarīgi ir tāda lieta kā preču atgriešana. Vienmēr runājam cilvēcīgi, neprasām aizpildīt dokumentus, kas norāda jūsu preces atgriešanas motīvus un cenšamies cik iespējams atvieglināt šo procesu. Taču mums jānorāda arī standarta atgriešanas noteikumus, kas atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesībām.

Visi problēmgadījumi spriežami pēc zemāk noteiktajiem noteikumiem, visos citos gadījumos vienkārši sazinieties ar mums un visu nospriedīsim, cik ātri vien iespējams [email protected].

1. Ja pircējam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece un pārdevējs ar pircēju saskaņoja tās trūkumus, pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas, pēc savas izvēles no pārdevēja pieprasīt:

1.1. Apmainīt nekvalitatīvo preci pret kvalitatīvu.

1.2. Pietiekami samazināt preces cenu.

1.3. Pēc saprātīga termiņa bezmaksas novērst preces trūkumus.

1.4. Atlīdzināt preces trūkumu novēršanas izmaksas, ja pārdevējs pēc noteiktā termiņa tos nenovērš, ja trūkumus novērš pats lietotājs vai trešā persona.

1.5. Vienpusēji izbeigt pirkuma-pārdošanas līgumu un tiesības pieprasīt naudas atgriešanu par nopirkto preci.

2. Preces kvalitātes garantiju nostata preces pārdevējs.

3. Preces maināmas vai atgriežamas preces pirkšanas vietā vai citā pārdevēja norādītajā, pircējam ērtā vietā. Pircējs pārdevējam iesniedz rakstisku prasību, kurā norāda preces trūkumus un pircēja izvēlētu vienu no noteikumiem minētajām prasībām. Pie prasības pievienojama kases aparāta čeks vai pirkšanas-pārdošanas kvīts, vai citas preces pirkšanas-pārdošanas, no šī pārdevēja apstiprināts, dokuments un garantijas dokuments (ja pārdotajai precei nostādīts kvalitātes garantijas termiņš).

4. Ja pircējam nav kases čeka vai cita nostatīta preces pirkšanas-pārdošanas dokumenta, prece maināma vai notiek citas pircēja norādītās šo noteikumu 1 punktā minētās prasības, ar pārdevēja piekrišanu.

5. Ja rodas nesaskaņas starp pircēju un pārdevēju preces kvalitātes dēļ, pārdevējam, saņemot rakstisku pircēja prasību, ne mazāk kā 3 darbu dienu laikā jāsazinās Valsts nepārtikas produktu inspekcijā Lauksaimniecības ministrijā (tālāk – Valsts ne pārtikas produktu inspekcija) preces kvalitātes novērtēšanas dēļ, bet saņemot atbildi no inspekcijas, nekavējoties par to ziņot pircējam.

6. Ja pārdevējs neievēro šajos noteikumos 1 vai 5 punktu, pircējs preces kvalitātes novērtēšanas dēļ  var vērsties pie Valsts ne pārtikas produktu inspekcijas, bet saņemot no inspekcijas atbildi, nekavējoties ziņos par to pārdevējam.

7. Preces kvalitātes novērtēšanas izmaksas apmaksājamas tiesību aktos norādītajā kārtībā.

8. Pārdevējs un/vai pircējs, ja to pieprasa, var piedalīties preces kvalitātes novērtēšanā. 

9. Lielas un smagas (vairāk par 10 kg) preces, neatbilstošas tās kvalitātei, kvalitātes noteikšanai, mainīšanai vai atgriešanai, nogādā pārdevējs, ja pirkšanas-pārdošanas līgumā nav norādīts citādi. Tādu preču kvalitāte var tikt novērtēta pircēja mājās.

10. Ja pārdevējs norāda, ka preces trūkumi radās tādēļ, ka pircējs pats neievēroja preces lietošanas vai sargāšanas noteikumus, tāda prece nav maināma, trūkumi netiek novērsti bez maksas un nauda netiek atgriezta.

11. Ja pircējam nepatīk nopirktās preces forma, lielums, krāsa, modelis vai komplektiskums, tam ir tiesības 14 dienu laikā no preces nopirkšanas dienas, ja pārdevējs nav nostatījis ilgāku termiņu, apmainīt uz tādu pašu preci.

Ja pārdevējam nav apmaiņai vajadzīgās preces, pircējam ir tiesības šo noteikumu pirmajā rindkopā norādītajā termiņā atgriezt preci pārdevējam un saņemt par to samaksāto naudu.

12. Preces, norādītas šo noteikumu 11 punktā, maināmas vai atgriežamas preces pirkšanas vietā vai citā, pārdevēja norādītajā, pircējam ērtā vietā. Pircējs pārdevējam iesniedz rakstisku prasību, kurā norāda savas prasības. Pie tā norādīts kases aparāta čeks vai pirkuma-pārdošanas kvīts, vai citas preces pirkšanas-pārdošanas, no šī pārdevēja apstiprinošs dokuments.

13. Pircējs var izmantot šo noteikumu 11 punktā minētās tiesības, ja prece netika lietota, tā nav sabojāta un tai nav zudušas preces ārējās īpašības. Preces vai tās iepakojums, ja tas aizskarts, vēloties apskatīt preci, nav uzskatāmi par preces ārējo īpašību maiņu.

14. Ja radies strīds preces izskata dēļ vai tās sabojāšanas dēļ, pārdevējam rakstiski jāvēršas Valsts ne pārtikas produktu inspekcijā, saņemot no tās atbildi, nekavējoties par to ziņot pircējam.